C.E.I.P. Amadeo Rodríguez Barroso en Ourense

FICHA TÉCNICA

Cliente: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia

Situacion: Ourense

Fase: Concurso de Ideas

Fecha Proy.: Marzo 2008

Superficie: 3.695 m2

Presupuesto: 3.054.648 €