Edificio Judicial en Ourense

FICHA TÉCNICA

Cliente: Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Xunta de Galicia

Situacion: Ourense

Fase: Concurso de Ideas

Fecha Proy.: Abril 2009

Superficie: 12.650,80 m2

Presupuesto: 9.034.000 €