Revista Portos de Galicia nº 3

O numero 3 da Revista de Portos de Galicia, de xullo de 2011,  publica un reportaxe sobre o proxecto da Estación Marítima en Baiona, e  outro sobre o “II Encontro: Edificación” celebrado na Illa de San Simón o 10 de maio, dentro de os “Encontros sobre nova Arquitectura e Enxeñería Portuaria”, na que Jose Santos participou con a ponencia “Estacións Marítimas: Baiona”