Publicación Reurbanización Entorno do Sar

O Consorcio de Santiago de Compostela, xunto coa Xunta de Galicia, o Ministerio de Economía e Facenda e o Concello da Santiago editan unha publicación sobre a obra de Reurbanización do Entorno da Colexiata de Sar en Santiago de Compostela.